Үдийн хачир | 2023-09-29 | Хөгжилтэй түүхүүд (74-р хэсэг)
09/29/2023
Үдийн хачир | 2023-09-29 | Хөгжилтэй түүхүүд (74-р хэсэг)
Үдийн хачир | 2023-09-29 Сэдэв: Хөгжилтэй түүхүүд (74-р хэсэг) Хөтлөгч: Гэрэлээ, Зандаа Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ҮДИЙНХАЧИР Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Шар шувуу | 2023-09-29 | John Lennon, Heo Sungtae
09/29/2023
Шар шувуу | 2023-09-29 | John Lennon, Heo Sungtae
Шар шувуу | 2023-09-29 Сэдэв: John Lennon, Heo Sungtae Хөтлөгч: Ами, Чанцаа Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ШАРШУВУУ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Үдийн хачир | 2023-09-28 | Ван Гогийн дүүдээ бичсэн захидлууд (2-р хэсэг)
09/28/2023
Үдийн хачир | 2023-09-28 | Ван Гогийн дүүдээ бичсэн захидлууд (2-р хэсэг)
Үдийн хачир | 2023-09-28 Сэдэв: Ван Гогийн дүүдээ бичсэн захидлууд (2-р хэсэг) Хөтлөгч: Гэрэлээ, Зандаа Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ҮДИЙНХАЧИР Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Үдийн хачир | 2023-09-27 | Хөгжилтэй түүхүүд (73-р хэсэг)
09/27/2023
Үдийн хачир | 2023-09-27 | Хөгжилтэй түүхүүд (73-р хэсэг)
Үдийн хачир | 2023-09-27 Сэдэв: Хөгжилтэй түүхүүд (73-р хэсэг) Хөтлөгч: Гэрэлээ, Зандаа Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ҮДИЙНХАЧИР Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Үдийн хачир | 2023-09-26 | Тэгш бус байдлын талаар...
09/26/2023
Үдийн хачир | 2023-09-26 | Тэгш бус байдлын талаар...
Үдийн хачир | 2023-09-26 Сэдэв: Тэгш бус байдлын талаар... Хөтлөгч: Гэрэлээ, Зандаа Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ҮДИЙНХАЧИР Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Үдийн хачир | 2023-09-25 | Хөгжилтэй түүхүүд (72-р хэсэг)
09/25/2023
Үдийн хачир | 2023-09-25 | Хөгжилтэй түүхүүд (72-р хэсэг)
Үдийн хачир | 2023-09-25 Сэдэв: Хөгжилтэй түүхүүд (72-р хэсэг) Хөтлөгч: Гэрэлээ, Зандаа Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ҮДИЙНХАЧИР Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Үдийн хачир | 2023-09-22 | Хөгжилтэй түүхүүд (71-р хэсэг)
09/22/2023
Үдийн хачир | 2023-09-22 | Хөгжилтэй түүхүүд (71-р хэсэг)
Үдийн хачир | 2023-09-22 Сэдэв: Хөгжилтэй түүхүүд (71-р хэсэг) Хөтлөгч: Гэрэлээ, Зандаа Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ҮДИЙНХАЧИР Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Үдийн хачир | 2023-09-21 | Ван Гогийн дүүдээ бичсэн захидлууд
09/21/2023
Үдийн хачир | 2023-09-21 | Ван Гогийн дүүдээ бичсэн захидлууд
Үдийн хачир | 2023-09-21 Сэдэв: Ван Гогийн дүүдээ бичсэн захидлууд Хөтлөгч: Гэрэлээ, Зандаа Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ҮДИЙНХАЧИР Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Үдийн хачир | 2023-09-20 | Хөгжилтэй түүхүүд (70-р хэсэг)
09/20/2023
Үдийн хачир | 2023-09-20 | Хөгжилтэй түүхүүд (70-р хэсэг)
Үдийн хачир | 2023-09-20 Сэдэв: Хөгжилтэй түүхүүд (70-р хэсэг) Хөтлөгч: Гэрэлээ, Зандаа Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ҮДИЙНХАЧИР Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Үдийн хачир | 2023-09-19 | Mонголчуудын хамгийн дуртай монгол хоол
09/19/2023
Үдийн хачир | 2023-09-19 | Mонголчуудын хамгийн дуртай монгол хоол
Үдийн хачир | 2023-09-19 Сэдэв: Mонголчуудын хамгийн дуртай монгол хоол Хөтлөгч: Гэрэлээ, Зандаа Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ҮДИЙНХАЧИР Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Үдийн хачир | 2023-09-18 | Хөгжилтэй түүхүүд (69-р хэсэг)
09/18/2023
Үдийн хачир | 2023-09-18 | Хөгжилтэй түүхүүд (69-р хэсэг)
Үдийн хачир | 2023-09-18 Сэдэв: Хөгжилтэй түүхүүд (69-р хэсэг) Хөтлөгч: Гэрэлээ, Зандаа Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ҮДИЙНХАЧИР Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Үдийн хачир | 2023-09-15 | Хөгжилтэй түүхүүд (68-р хэсэг)
09/15/2023
Үдийн хачир | 2023-09-15 | Хөгжилтэй түүхүүд (68-р хэсэг)
Үдийн хачир | 2023-09-15 Сэдэв: Хөгжилтэй түүхүүд (68-р хэсэг) Хөтлөгч: Гэрэлээ, Зандаа Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ҮДИЙНХАЧИР Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Үдийн хачир | 2023-09-14 | Монголчуудыг хамгийн их баярлуулсан 10 үйл явдал
09/14/2023
Үдийн хачир | 2023-09-14 | Монголчуудыг хамгийн их баярлуулсан 10 үйл явдал
Үдийн хачир | 2023-09-14 Сэдэв: Монголчуудыг хамгийн их баярлуулсан 10 үйл явдал Хөтлөгч: Гэрэлээ, Зандаа Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ҮДИЙНХАЧИР Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Үдийн хачир | 2023-09-13 | Хөгжилтэй постууд (67-р хэсэг)
09/13/2023
Үдийн хачир | 2023-09-13 | Хөгжилтэй постууд (67-р хэсэг)
Үдийн хачир | 2023-09-13 Сэдэв: Хөгжилтэй постууд (67-р хэсэг) Хөтлөгч: Гэрэлээ, Зандаа Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ҮДИЙНХАЧИР Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Үдийн хачир | 2023-09-12 | Радиогийн түүх
09/12/2023
Үдийн хачир | 2023-09-12 | Радиогийн түүх
Үдийн хачир | 2023-09-12 Сэдэв: Радиогийн түүх Хөтлөгч: Гэрэлээ, Зандаа Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ҮДИЙНХАЧИР Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Үдийн хачир | 2023-09-11 | Хөгжилтэй постууд (66-р хэсэг)
09/11/2023
Үдийн хачир | 2023-09-11 | Хөгжилтэй постууд (66-р хэсэг)
Үдийн хачир | 2023-09-11 Сэдэв: Хөгжилтэй постууд (66-р хэсэг) Хөтлөгч: Гэрэлээ, Зандаа Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ҮДИЙНХАЧИР Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Үдийн хачир | 2023-09-08 | Хөгжилтэй постууд (65-р хэсэг)
09/08/2023
Үдийн хачир | 2023-09-08 | Хөгжилтэй постууд (65-р хэсэг)
Үдийн хачир | 2023-09-08 Сэдэв: Хөгжилтэй постууд (65-р хэсэг) Хөтлөгч: Гэрэлээ, Зандаа Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ҮДИЙНХАЧИР Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Үдийн хачир | 2023-09-07 | Хөгжилтэй постууд (64-р хэсэг)
09/07/2023
Үдийн хачир | 2023-09-07 | Хөгжилтэй постууд (64-р хэсэг)
Үдийн хачир | 2023-09-07 Сэдэв: Хөгжилтэй постууд (64-р хэсэг) Хөтлөгч: Гэрэлээ, Зандаа Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ҮДИЙНХАЧИР Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Үдийн хачир | 2023-09-06 | Хөгжилтэй постууд (63-р хэсэг)
09/06/2023
Үдийн хачир | 2023-09-06 | Хөгжилтэй постууд (63-р хэсэг)
Үдийн хачир | 2023-09-06 Сэдэв: Хөгжилтэй постууд (63-р хэсэг) Хөтлөгч: Гэрэлээ, Зандаа Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ҮДИЙНХАЧИР Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Үдийн хачир | 2023-09-05 | Хөгжилтэй постууд (62-р хэсэг)
09/05/2023
Үдийн хачир | 2023-09-05 | Хөгжилтэй постууд (62-р хэсэг)
Үдийн хачир | 2023-09-05 Сэдэв: Хөгжилтэй постууд (62-р хэсэг) Хөтлөгч: Гэрэлээ, Зандаа Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ҮДИЙНХАЧИР Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Үдийн хачир | 2023-09-04 | Хөгжилтэй постууд (61-р хэсэг)
09/04/2023
Үдийн хачир | 2023-09-04 | Хөгжилтэй постууд (61-р хэсэг)
Үдийн хачир | 2023-09-04 Сэдэв: Хөгжилтэй постууд (61-р хэсэг) Хөтлөгч: Гэрэлээ, Зандаа Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ҮДИЙНХАЧИР Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Үдийн хачир | 2023-09-01 | Хөгжилтэй постууд (60-р хэсэг)
09/01/2023
Үдийн хачир | 2023-09-01 | Хөгжилтэй постууд (60-р хэсэг)
Үдийн хачир | 2023-09-01 Сэдэв: Хөгжилтэй постууд (60-р хэсэг) Хөтлөгч: Гэрэлээ, Зандаа Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ҮДИЙНХАЧИР Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Үдийн хачир | 2023-08-31 | Хөгжилтэй постууд (59-р хэсэг)
08/31/2023
Үдийн хачир | 2023-08-31 | Хөгжилтэй постууд (59-р хэсэг)
Үдийн хачир | 2023-08-31 Сэдэв: Хөгжилтэй постууд (59-р хэсэг) Хөтлөгч: Гэрэлээ, Зандаа Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ҮДИЙНХАЧИР Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Үдийн хачир | 2023-08-30 | Хөгжилтэй постууд (58-р хэсэг)
08/30/2023
Үдийн хачир | 2023-08-30 | Хөгжилтэй постууд (58-р хэсэг)
Үдийн хачир | 2023-08-30 Сэдэв: Хөгжилтэй постууд (58-р хэсэг) Хөтлөгч: Гэрэлээ, Зандаа Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ҮДИЙНХАЧИР Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play