Хэргийн түүх | 2023-09-29 | Хэргийн газраас зугтааж шийтгэл улам хүндрүүлжээ
09/29/2023
Хэргийн түүх | 2023-09-29 | Хэргийн газраас зугтааж шийтгэл улам хүндрүүлжээ
Хэргийн түүх | 2023-09-29 Сэдэв: Хэргийн газраас зугтааж шийтгэл улам хүндрүүлжээ Хөтлөгч: Гэрэлээ, Одко Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ХЭРГИЙНТҮҮХ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Хэргийн түүх | 2023-09-28 | 159 дэх удаагийн үйлдэл дээрээ баригдаж ээ
09/28/2023
Хэргийн түүх | 2023-09-28 | 159 дэх удаагийн үйлдэл дээрээ баригдаж ээ
Хэргийн түүх | 2023-09-28 Сэдэв: 159 дэх удаагийн үйлдэл дээрээ баригдаж ээ Хөтлөгч: Гэрэлээ, Одко Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ХЭРГИЙНТҮҮХ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Хэргийн түүх | 2023-09-27 | Санаатай юу? Санаандгүй юу?
09/27/2023
Хэргийн түүх | 2023-09-27 | Санаатай юу? Санаандгүй юу?
Хэргийн түүх | 2023-09-27 Сэдэв: Санаатай юу? Санаандгүй юу? Хөтлөгч: Гэрэлээ, Одко Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ХЭРГИЙНТҮҮХ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Хэргийн түүх | 2023-09-26 | Зайл гэж хэлснээс болж
09/26/2023
Хэргийн түүх | 2023-09-26 | Зайл гэж хэлснээс болж
Хэргийн түүх | 2023-09-26 Сэдэв: Зайл гэж хэлснээс болж Хөтлөгч: Гэрэлээ, Одко Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ХЭРГИЙНТҮҮХ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Хэргийн түүх | 2023-09-25 | Цахим залилан ба бүлэглэл
09/25/2023
Хэргийн түүх | 2023-09-25 | Цахим залилан ба бүлэглэл
Хэргийн түүх | 2023-09-25 Сэдэв: Цахим залилан ба бүлэглэл Хөтлөгч: Гэрэлээ, Одко Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ХЭРГИЙНТҮҮХ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Хэргийн түүх | 2023-09-22 | Томчууд, Хаад ноёд, Ёндоо апплакейшны хэрэг
09/22/2023
Хэргийн түүх | 2023-09-22 | Томчууд, Хаад ноёд, Ёндоо апплакейшны хэрэг
Хэргийн түүх | 2023-09-22 Сэдэв: Томчууд, Хаад ноёд, Ёндоо апплакейшны хэрэг Хөтлөгч: Гэрэлээ, Одко Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ХЭРГИЙНТҮҮХ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Хэргийн түүх | 2023-09-21 | Хуурамч Диплом
09/21/2023
Хэргийн түүх | 2023-09-21 | Хуурамч Диплом
Хэргийн түүх | 2023-09-21 Сэдэв: Хуурамч Диплом Хөтлөгч: Гэрэлээ, Одко Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ХЭРГИЙНТҮҮХ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Хэргийн түүх | 2023-09-20 | Хэргийн газраас зугтаавал
09/20/2023
Хэргийн түүх | 2023-09-20 | Хэргийн газраас зугтаавал
Хэргийн түүх | 2023-09-20 Сэдэв: Хэргийн газраас зугтаавал Хөтлөгч: Гэрэлээ, Одко Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ХЭРГИЙНТҮҮХ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Хэргийн түүх | 2023-09-19 | Хоёр ямааны хэрэг
09/19/2023
Хэргийн түүх | 2023-09-19 | Хоёр ямааны хэрэг
Хэргийн түүх | 2023-09-19 Сэдэв: Хоёр ямааны хэрэг Хөтлөгч: Гэрэлээ, Одко Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ХЭРГИЙНТҮҮХ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Хэргийн түүх | 2023-09-18 | Эхнэр хүүхэд рүүгээ явсангүй
09/18/2023
Хэргийн түүх | 2023-09-18 | Эхнэр хүүхэд рүүгээ явсангүй
Хэргийн түүх | 2023-09-18 Сэдэв: Эхнэр хүүхэд рүүгээ явсангүй Хөтлөгч: Гэрэлээ, Одко Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ХЭРГИЙНТҮҮХ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Хэргийн түүх | 2023-09-15 | Хуурамч бичиг баримт
09/15/2023
Хэргийн түүх | 2023-09-15 | Хуурамч бичиг баримт
Хэргийн түүх | 2023-09-15 Сэдэв: Хуурамч бичиг баримт Хөтлөгч: Гэрэлээ, Одко Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ХЭРГИЙНТҮҮХ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Хэргийн түүх | 2023-09-14 | Ломбард
09/14/2023
Хэргийн түүх | 2023-09-14 | Ломбард
Хэргийн түүх | 2023-09-14 Сэдэв: Ломбард Хөтлөгч: Гэрэлээ, Одко Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ХЭРГИЙНТҮҮХ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Хэргийн түүх | 2023-09-13 | Нийт гэмт хэргийн 40 хувь нь хулгай
09/13/2023
Хэргийн түүх | 2023-09-13 | Нийт гэмт хэргийн 40 хувь нь хулгай
Хэргийн түүх | 2023-09-13 Сэдэв: Нийт гэмт хэргийн 40 хувь нь хулгай Хөтлөгч: Гэрэлээ, Одко Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ХЭРГИЙНТҮҮХ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
"Хэргийн түүх" | 2023-09-12 | Зээлийн гэрээг заавал бичгээр байгуулахыг шаардахгүй
09/12/2023
"Хэргийн түүх" | 2023-09-12 | Зээлийн гэрээг заавал бичгээр байгуулахыг шаардахгүй
"Хэргийн түүх" | 2023-09-12 Сэдэв: Зээлийн гэрээг заавал бичгээр байгуулахыг шаардахгүй Хөтлөгч: Гэрэлээ, Одко Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ХЭРГИЙНТҮҮХ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
"Хэргийн түүх" | 2023-09-11 | Андуурсан гүйлгээг завшсан бол гэмт хэрэг
09/11/2023
"Хэргийн түүх" | 2023-09-11 | Андуурсан гүйлгээг завшсан бол гэмт хэрэг
"Хэргийн түүх" | 2023-09-11 Сэдэв: Андуурсан гүйлгээг завшсан бол гэмт хэрэг Хөтлөгч: Гэрлээ, Одко Найруулагч: Гансүх Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #19-15 Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Хэргийн түүх | 2023-09-08 | Эмчээ баярлалаа...
09/08/2023
Хэргийн түүх | 2023-09-08 | Эмчээ баярлалаа...
"Хэргийн түүх" нэвтрүүлэг | 2023-09-08 Сэдэв: Эмчээ баярлалаа... Хөтлөгч: Гэрэлээ, Одко Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ХЭРГИЙНТҮҮХ
Play
Хэргийн түүх | 2023-09-07 | Санхүү аван
09/07/2023
Хэргийн түүх | 2023-09-07 | Санхүү аван
"Хэргийн түүх" нэвтрүүлэг | 2023-09-07 Сэдэв: Санхүү аван Хөтлөгч: Гэрэлээ, Одко Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ХЭРГИЙНТҮҮХ
Play
Хэргийн түүх | 2023-09-06 | Дагавар охиноо хүчирхийлсэн гадаад улсын иргэн
09/06/2023
Хэргийн түүх | 2023-09-06 | Дагавар охиноо хүчирхийлсэн гадаад улсын иргэн
"Хэргийн түүх" нэвтрүүлэг | 2023-09-06 Сэдэв: Дагавар охиноо хүчирхийлсэн гадаад улсын иргэн Хөтлөгч: Гэрэлээ, Одко Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ХЭРГИЙНТҮҮХ
Play
Хэргийн түүх | 2023-09-05 | Гэр бүлийн хүчирхийлэл даамжирсаар амиа хорлоход хүргэжээ
09/05/2023
Хэргийн түүх | 2023-09-05 | Гэр бүлийн хүчирхийлэл даамжирсаар амиа хорлоход хүргэжээ
"Хэргийн түүх" нэвтрүүлэг | 2023-09-05 Сэдэв: Гэр бүлийн хүчирхийлэл даамжирсаар амиа хорлоход хүргэжээ Хөтлөгч: Гэрэлээ, Одко Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ХЭРГИЙНТҮҮХ
Play
Хэргийн түүх | 2023-09-04 | Өрөөлийг хууль бус газар дээр буусан гэж маргасан ч өөрөө
09/04/2023
Хэргийн түүх | 2023-09-04 | Өрөөлийг хууль бус газар дээр буусан гэж маргасан ч өөрөө
"Хэргийн түүх" нэвтрүүлэг | 2023-09-04 Сэдэв: Өрөөлийг хууль бус газар дээр буусан гэж маргасан ч өөрөө хууль бусаар газраа сунгасан байжээ Хөтлөгч: Гэрэлээ, Одко Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ХЭРГИЙНТҮҮХ
Play
Хэргийн түүх | 2023-09-01 | Хөдөлмөрийн гэрээгээ та уншсан уу
09/01/2023
Хэргийн түүх | 2023-09-01 | Хөдөлмөрийн гэрээгээ та уншсан уу
"Хэргийн түүх" нэвтрүүлэг | 2023-09-01 Сэдэв: Хөдөлмөрийн гэрээгээ та уншсан уу Хөтлөгч: Гэрэлээ, Одко Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ХЭРГИЙНТҮҮХ
Play
Хэргийн түүх | 2023-08-31 | Дураараа аашлах гэмт хэрэг
08/31/2023
Хэргийн түүх | 2023-08-31 | Дураараа аашлах гэмт хэрэг
"Хэргийн түүх" нэвтрүүлэг | 2023-08-31 Сэдэв: Дураараа аашлах гэмт хэрэг Хөтлөгч: Гэрэлээ, Одко Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ХЭРГИЙНТҮҮХ
Play
Хэргийн түүх | 2023-08-30 | Суусан газраасаа утас битгий аваарай
08/30/2023
Хэргийн түүх | 2023-08-30 | Суусан газраасаа утас битгий аваарай
"Хэргийн түүх" нэвтрүүлэг | 2023-08-30 Сэдэв: Суусан газраасаа утас битгий аваарай Хөтлөгч: Гэрэлээ, Одко Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ХЭРГИЙНТҮҮХ
Play
Хэргийн түүх | 2023-08-29 | Архангайн бөх үү? Ховдын бөх үү?
08/29/2023
Хэргийн түүх | 2023-08-29 | Архангайн бөх үү? Ховдын бөх үү?
"Хэргийн түүх" нэвтрүүлэг | 2023-08-29 Сэдэв: Архангайн бөх үү? Ховдын бөх үү? Хөтлөгч: Гэрэлээ, Одко Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ХЭРГИЙНТҮҮХ
Play