Нөгөө тал | 2023-12-01 | Нобелийн шагнал бидний амьдралд (Мэри Кюри)
12/01/2023
Нөгөө тал | 2023-12-01 | Нобелийн шагнал бидний амьдралд (Мэри Кюри)
Нөгөө тал | 2023-12-01          
Play
Гурвын нэг | 2023-11-30 | Сенсаацлалт буюу sensationalism
11/30/2023
Гурвын нэг | 2023-11-30 | Сенсаацлалт буюу sensationalism
Гурвын нэг | 2023-11-30                
Play
Гурвын нэг | 2023-11-29 | Сэтгэл зүйн эффектүүд (Хоёрдугаар хэсэг)
11/29/2023
Гурвын нэг | 2023-11-29 | Сэтгэл зүйн эффектүүд (Хоёрдугаар хэсэг)
Гурвын нэг | 2023-11-29                  
Play
Гурвын нэг | 2023-11-28 | Арслангийн тухай гурван баримт
11/28/2023
Гурвын нэг | 2023-11-28 | Арслангийн тухай гурван баримт
Гурвын нэг | 2023-11-28                 
Play
Гурвын нэг | 2023-11-27 | Бичил ертөнцийн сонин сайхан
11/27/2023
Гурвын нэг | 2023-11-27 | Бичил ертөнцийн сонин сайхан
Гурвын нэг | 2023-11-27
Play
Гурвын нэг | 2023-11-24 | Гараг хоорондын аялал
11/24/2023
Гурвын нэг | 2023-11-24 | Гараг хоорондын аялал
Гурвын нэг | 2023-11-24               
Play
Гурвын нэг | 2023-11-23 | Үхрийн гурван бэлэг
11/23/2023
Гурвын нэг | 2023-11-23 | Үхрийн гурван бэлэг
Гурвын нэг | 2023-11-23              
Play
Гурвын нэг | 2023-11-22 | Сэтгэл зүйн эффектүүд
11/22/2023
Гурвын нэг | 2023-11-22 | Сэтгэл зүйн эффектүүд
Гурвын нэг | 2023-11-22             
Play
Гурвын нэг | 2023-11-21 | Д.Сэнгээгийн талаар гурван баримт
11/21/2023
Гурвын нэг | 2023-11-21 | Д.Сэнгээгийн талаар гурван баримт
Гурвын нэг | 2023-11-21             
Play
Гурвын нэг | 2023-11-20 | Сонирхолтой гурван хүн
11/20/2023
Гурвын нэг | 2023-11-20 | Сонирхолтой гурван хүн
Та мэдэх үү? | 2023-11-20                   
Play
Гурвын нэг | 2023-11-17 | Пуужин
11/17/2023
Гурвын нэг | 2023-11-17 | Пуужин
Гурвын нэг | 2023-11-17            
Play
Гурвын нэг | 2023-11-15 | Стокгольм синдромын тухай гурван баримт
11/15/2023
Гурвын нэг | 2023-11-15 | Стокгольм синдромын тухай гурван баримт
Гурвын нэг | 2023-11-15          
Play
Гурвын нэг | 2023-11-08 | Амьд биет
11/08/2023
Гурвын нэг | 2023-11-08 | Амьд биет
Гурвын нэг | 2023-11-08       
Play
Гурвын нэг | 2023-11-07 | Амьдралын үүсэл
11/08/2023
Гурвын нэг | 2023-11-07 | Амьдралын үүсэл
Гурвын нэг | 2023-11-07      
Play
Гурвын нэг | 2023-11-06 | Газрын тосны талаарх гурван баримт
11/06/2023
Гурвын нэг | 2023-11-06 | Газрын тосны талаарх гурван баримт
Гурвын нэг | 2023-11-06     
Play
Гурвын нэг | 2023-11-02 | Тархины цус харвалт
11/02/2023
Гурвын нэг | 2023-11-02 | Тархины цус харвалт
Гурвын нэг | 2023-11-02    
Play
Гурвын нэг | 2023-10-31 | Модун Шаньюй /2-р хэсэг/
11/02/2023
Гурвын нэг | 2023-10-31 | Модун Шаньюй /2-р хэсэг/
Гурвын нэг | 2023-10-31
Play
Гурвын нэг | 2023-10-30 | Хувцас загвар ба сүрчиг
11/02/2023
Гурвын нэг | 2023-10-30 | Хувцас загвар ба сүрчиг
Гурвын нэг | 2023-10-30
Play