Гурвын нэг | 2023-09-29 | Зүрхний талаарх гурван баримт
09/29/2023
Гурвын нэг | 2023-09-29 | Зүрхний талаарх гурван баримт
Гурвын нэг | 2023-09-29 Сэдэв: Зүрхний талаарх гурван баримт Хөтлөгч: Зандаа, Цэцэг Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ГУРВЫННЭГ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Гурвын нэг | 2023-09-28 | Нууц товчоог хэн зохиосон бэ? /2 дугаар хэсэг/
09/28/2023
Гурвын нэг | 2023-09-28 | Нууц товчоог хэн зохиосон бэ? /2 дугаар хэсэг/
Гурвын нэг | 2023-09-28 Сэдэв: Нууц товчоог хэн зохиосон бэ? 2 дугаар хэсэг Хөтлөгч: Зандаа, Цэцэг Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ГУРВЫННЭГ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
"Гурвын нэг" | 2023-09-27 | Бидний бие гайхамшигтай гэдгийг батлах гурван баримт
09/27/2023
"Гурвын нэг" | 2023-09-27 | Бидний бие гайхамшигтай гэдгийг батлах гурван баримт
"Гурвын нэг" | 2023-09-27 Сэдэв: Бидний бие гайхамшигтай гэдгийг батлах гурван баримт Хөтлөгч: Зандаа, Цэцэг Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ГУРВЫННЭГ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Гурвын нэг | 2023-09-26 | Бэлтэс Мөрөнгийн талаарх гурван баримт
09/26/2023
Гурвын нэг | 2023-09-26 | Бэлтэс Мөрөнгийн талаарх гурван баримт
Гурвын нэг | 2023-09-26 Сэдэв: Бэлтэс Мөрөнгийн талаарх гурван баримт Хөтлөгч: Зандаа, Цэцэг Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ГУРВЫННЭГ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Гурвын нэг | 2023-09-25 | Одон орны сонирхолтой гурван өгүүллэг
09/25/2023
Гурвын нэг | 2023-09-25 | Одон орны сонирхолтой гурван өгүүллэг
Гурвын нэг | 2023-09-25 Сэдэв: Одон орны сонирхолтой гурван өгүүллэг Хөтлөгч: Зандаа, Цэцэг Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ГУРВЫННЭГ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Гурвын нэг | 2023-09-22 | Нууц товчоог хэн зохиосон бэ?
09/22/2023
Гурвын нэг | 2023-09-22 | Нууц товчоог хэн зохиосон бэ?
Гурвын нэг | 2023-09-22 Сэдэв: Нууц товчоог хэн зохиосон бэ? /Нууц товчооны нууцаас/ Хөтлөгч: Зандаа, Цэцэг Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ГУРВЫННЭГ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
урвын нэг | 2023-09-21 | Эхийн сүүний талаарх гурван баримт
09/21/2023
урвын нэг | 2023-09-21 | Эхийн сүүний талаарх гурван баримт
Гурвын нэг | 2023-09-21 Сэдэв: Эхийн сүүний талаарх гурван баримт Хөтлөгч: Зандаа, Цэцэг Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ГУРВЫННЭГ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Гурвын нэг | 2023-09-20 | Донор гэж хэн бэ?
09/20/2023
Гурвын нэг | 2023-09-20 | Донор гэж хэн бэ?
Гурвын нэг | 2023-09-20 Сэдэв: Донор гэж хэн бэ? Хөтлөгч: Зандаа, Цэцэг Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ГУРВЫННЭГ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
"Гурвын нэг" | 2023-09-19 | Зэрлэг амьтдын нууцлаг ертөнц
09/19/2023
"Гурвын нэг" | 2023-09-19 | Зэрлэг амьтдын нууцлаг ертөнц
"Гурвын нэг" | 2023-09-19 Сэдэв: Зэрлэг амьтдын нууцлаг ертөнц Хөтлөгч: Зандаа, Цэцэг Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ГУРВЫННЭГ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Гурвын нэг | 2023-09-18 | Хүн төрөлхтний өнгөрсөн, одоо, ирээдүй
09/18/2023
Гурвын нэг | 2023-09-18 | Хүн төрөлхтний өнгөрсөн, одоо, ирээдүй
Гурвын нэг | 2023-09-18 Сэдэв: Хүн төрөлхтний өнгөрсөн, одоо, ирээдүй Хөтлөгч: Зандаа, Цэцэг Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ГУРВЫННЭГ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Гурвын нэг | 2023-09-15 | Нууц товчооны нууцаас: Мангас
09/15/2023
Гурвын нэг | 2023-09-15 | Нууц товчооны нууцаас: Мангас
Гурвын нэг | 2023-09-15 | Сэдэв: Нууц товчооны нууцаас: Мангас Хөтлөгч: Зандаа, Цэцэг Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ГУРВЫННЭГ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Гурвын нэг | 2023-09-14 | Шүлсний тухай гурван баримт
09/14/2023
Гурвын нэг | 2023-09-14 | Шүлсний тухай гурван баримт
Гурвын нэг | 2023-09-14 Сэдэв: Шүлсний тухай гурван баримт Хөтлөгч: Зандаа, Цэцэг Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ГУРВЫННЭГ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Гурвын нэг | 2023-09-13 | Сэтгэцийн өвчнийг ойлгоход туслах гурван кино
09/13/2023
Гурвын нэг | 2023-09-13 | Сэтгэцийн өвчнийг ойлгоход туслах гурван кино
"Гурвын нэг" | 2023-09-13 Сэдэв: Сэтгэцийн өвчнийг ойлгоход туслах гурван кино Хөтлөгч: Зандаа, Цэцэг Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ГУРВЫННЭГ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Гурвын нэг | 2023-09-12 | Эвдэх боломжгүй спортын гурван рекорд
09/12/2023
Гурвын нэг | 2023-09-12 | Эвдэх боломжгүй спортын гурван рекорд
"Гурвын нэг" | 2023-09-12 Сэдэв: Эвдэх боломжгүй спортын гурван рекорд Хөтлөгч: Зандаа, Цэцэг Найруулагч: Оби Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #09-15 Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904, 8810-6621
Play
Гурвын нэг | 2023-09-11 | Хүннүгийн хааны булшийг малтсан 3 баримт
09/11/2023
Гурвын нэг | 2023-09-11 | Хүннүгийн хааны булшийг малтсан 3 баримт
Гурвын нэг | 2023-09-11 Сэдэв: Хүннүгийн хааны булшийг малтсан 3 баримт Зочин: Америк сургуулийн түүхийн багш А.Маратхаан Хөтлөгч: Зандаа, Цэцэг, Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ГУРВЫННЭГ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904
Play
Гурвын нэг | 2023-09-08 | “Дөрвөн нохой” гэж доромж үг үү?
09/08/2023
Гурвын нэг | 2023-09-08 | “Дөрвөн нохой” гэж доромж үг үү?
Гурвын нэг | 2023-09-08 Сэдэв: “Дөрвөн нохой” гэж доромж үг үү? Нууц товчооны нууцаас (2-р хэсэг) Хөтлөгч: Зандаа, Цэцэг, Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ГУРВЫННЭГ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904
Play
Гурвын нэг | 2023-09-07 | Цармын бүргэдийн талаар гурван баримт
09/07/2023
Гурвын нэг | 2023-09-07 | Цармын бүргэдийн талаар гурван баримт
Гурвын нэг | 2023-09-07 Сэдэв: Цармын бүргэдийн талаар гурван баримт Хөтлөгч: Зандаа, Цэцэг, Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ГУРВЫННЭГ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904
Play
Гурвын нэг | 2023-09-06 | Сахар донтуулдаг уу?
09/06/2023
Гурвын нэг | 2023-09-06 | Сахар донтуулдаг уу?
Гурвын нэг | 2023-09-06 Сэдэв: Сахар донтуулдаг уу? Хөтлөгч: Зандаа, Цэцэг, Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ГУРВЫННЭГ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904
Play
Гурвын нэг | 2023-09-05 | Гунигт түүх өгүүлсэн 3 зураг
09/05/2023
Гурвын нэг | 2023-09-05 | Гунигт түүх өгүүлсэн 3 зураг
Гурвын нэг | 2023-09-05 Сэдэв: Гунигт түүх өгүүлсэн 3 зураг Хөтлөгч: Зандаа, Цэцэг, Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ГУРВЫННЭГ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904
Play
Гурвын нэг | 2023-09-04 | Бие хамгаалагчийнхаа гарт амиа алдсан улс төрчид
09/04/2023
Гурвын нэг | 2023-09-04 | Бие хамгаалагчийнхаа гарт амиа алдсан улс төрчид
Гурвын нэг | 2023-09-04 Сэдэв: Бие хамгаалагчийнхаа гарт амиа алдсан улс төрчид Хөтлөгч: Зандаа, Цэцэг, Зочин: Б.Баянжаргал Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ГУРВЫННЭГ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904
Play
Гурвын нэг | 2023-09-01 | Байгалийн долоон гайхамшиг - Жэжү
09/01/2023
Гурвын нэг | 2023-09-01 | Байгалийн долоон гайхамшиг - Жэжү
Гурвын нэг | 2023-09-01 Сэдэв: Байгалийн долоон гайхамшиг - Жэжү Хөтлөгч: Зандаа, Цэцэг, Зочин: Б.Баянжаргал Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ГУРВЫННЭГ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904
Play
Гурвын нэг | 2023-08-31 | Нууц товчооны нууцаас (1-р хэсэг)
08/31/2023
Гурвын нэг | 2023-08-31 | Нууц товчооны нууцаас (1-р хэсэг)
Гурвын нэг | 2023-08-31 Сэдэв: Нууц товчооны нууцаас (1-р хэсэг) Хөтлөгч: Зандаа, Цэцэг Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ГУРВЫННЭГ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904
Play
Гурвын нэг | 2023-08-30 | Хүн төрөлхтөнд гүтгэгдсэн гурван амьтан
08/30/2023
Гурвын нэг | 2023-08-30 | Хүн төрөлхтөнд гүтгэгдсэн гурван амьтан
Гурвын нэг | 2023-08-30 Сэдэв: Хүн төрөлхтөнд гүтгэгдсэн гурван амьтан Хөтлөгч: Зандаа, Цэцэг Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ГУРВЫННЭГ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904
Play
Гурвын нэг | 2023-08-29 | Та шивээстэй юу? /Дархлааны систем хэрхэн ажилладаг вэ? - 2/
08/29/2023
Гурвын нэг | 2023-08-29 | Та шивээстэй юу? /Дархлааны систем хэрхэн ажилладаг вэ? - 2/
Гурвын нэг | 2023-08-29 Сэдэв: Та шивээстэй юу? /Дархлааны систем хэрхэн ажилладаг вэ? - 2/ Хөтлөгч: Зандаа, Цэцэг Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3 #MGLRADIOLIVE #ГУРВЫННЭГ Бидэнтэй хамтран ажиллах утас: 8810-1904
Play