Дэлхийд өнөөдөр | 2023-12-01 | Антарктид буюу өмнөд туйлын өдөр
12/01/2023
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-12-01 | Антарктид буюу өмнөд туйлын өдөр
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-12-01    
Play
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-30
11/30/2023
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-30
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-30            
Play
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-28 | Хонг Тайж мэндэлсэн өдөр
11/28/2023
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-28 | Хонг Тайж мэндэлсэн өдөр
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-28         
Play
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-27 | Нобелийн шагнал хэрхэн үүссэн бэ?
11/27/2023
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-27 | Нобелийн шагнал хэрхэн үүссэн бэ?
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-27
Play
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-24 | Colin Hanks-ийн мэндэлсэн өдөр
11/24/2023
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-24 | Colin Hanks-ийн мэндэлсэн өдөр
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-24        
Play
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-23 | Америкийн талархлын баярын өдөр
11/23/2023
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-23 | Америкийн талархлын баярын өдөр
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-23       
Play
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-22 | Л.Дэмидбаатарын мэндэлсэн өдөр
11/22/2023
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-22 | Л.Дэмидбаатарын мэндэлсэн өдөр
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-22      
Play
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-21 | Б.Ренчиний мэндэлсэн өдөр
11/21/2023
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-21 | Б.Ренчиний мэндэлсэн өдөр
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-21     
Play
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-17 | Д.Нацагдоржийн мэндэлсэн өдөр
11/17/2023
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-17 | Д.Нацагдоржийн мэндэлсэн өдөр
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-17           
Play
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-16 | Олон улсын хүлээцтэй байдлын өдөр
11/16/2023
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-16 | Олон улсын хүлээцтэй байдлын өдөр
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-16         
Play
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-15
11/15/2023
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-15
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-15         
Play
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-13 | Бямбасүрэнгийн Шарав
11/13/2023
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-13 | Бямбасүрэнгийн Шарав
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-13          
Play
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-10 | Stalingrad нэрээ өөрчилж Volgograd болсон өдөр
11/10/2023
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-10 | Stalingrad нэрээ өөрчилж Volgograd болсон өдөр
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-10 
Play
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-09
11/09/2023
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-09
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-09         
Play
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-08 | Хайян(Haiyan) хуй салхи
11/08/2023
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-08 | Хайян(Haiyan) хуй салхи
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-08          
Play
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-07 | Олон улсын инуитудын өдөр
11/08/2023
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-07 | Олон улсын инуитудын өдөр
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-07        
Play
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-06
11/06/2023
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-06
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-06         
Play
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-03 | Jellyfish-ийн нууц
11/03/2023
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-03 | Jellyfish-ийн нууц
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-03         
Play
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-02 | Төрсөн түүхэн хүн: David Schwimmer
11/02/2023
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-02 | Төрсөн түүхэн хүн: David Schwimmer
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-02
Play
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-01 | Benjamin Guinness-ийн төрсөн өдөр
11/02/2023
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-11-01 | Benjamin Guinness-ийн төрсөн өдөр
"Дэлхийд өнөөдөр" Нэвтрүүлэг | 2023-11-01         
Play
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-10-31 | Сүнсний баяр
11/02/2023
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-10-31 | Сүнсний баяр
"Дэлхийд өнөөдөр" Нэвтрүүлэг | 2023-10-31        
Play
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-10-30 | Сүйрлийн хажуугаар өнгөрсөн нь
11/02/2023
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-10-30 | Сүйрлийн хажуугаар өнгөрсөн нь
"Дэлхийд өнөөдөр" Нэвтрүүлэг | 2023-10-30        
Play