0
79

1. Төгөлдөр хуур өнгөлөх , зөөх, тээвэрлэх ажил.
7 хоногт 6 өдөр ажилдаг.
Цалин 2’500’000-3’000’000. Вон.
Утас: 010-7105-7234 금곡동 ( кимгугдун)-д

2. Үйлдвэрт 55-аас доош насны хүн авнаа л гэсэн байна. Утас 031-594-8087 수동면 ( сүдунмён)- д

3. Газар тариалангийн ажил. Цаг цалингаа
тохиролцоно. Утас: 010-9266-7411 구리 күри-д

4. Мөн газар тариалангийн ажил. Ажлын цаг нь
06-18. Цалинг тохиролцоно. 남양주 ( намяанжү-д
Утас: 010-4717-6095.

БҮГД ХААЛТГҮЙ.

Сэтгэгдэл үлдээх