Дэлхийд өнөөдөр | 2023-05-08 | Дэлхийн илжигний өдөр
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-05-08 | Дэлхийн илжигний өдөр
00:00
00:00

-Дэлхийн илжигний өдөр
-Henri Dunant
-Нацист Герман үг дуугүй бууж өгсөн өдөр
Хөтлөгч: Анжигай, Ундрах                         
Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3