Дэлхийд өнөөдөр | 2023-05-02 | Нялх хүүхдийн өдөр
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-05-02 | Нялх хүүхдийн өдөр
00:00
00:00

-Нялх хүүхдийн өдөр
-Cut Knife-ын тулаан болсон өдөр
-David Beckham
Хөтлөгч: Анжигай, Ундрах                     
Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3