Дэлхийд өнөөдөр | 2023-04-24 | Үндэсний дээсдэх өдөр
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-04-24 | Үндэсний дээсдэх өдөр
00:00
00:00

-Үндэсний дээсдэх өдөр
-48 жил үргэлжилсэн карантиныг цуцалсан өдөр
-Kim Hyun-joo
Хөтлөгч: Анжигай, Ундрах                 
Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3