Дэлхийд өнөөдөр | 2023-04-20 | Төстэй харагддаг хүмүүсийн өдөр
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-04-20 | Төстэй харагддаг хүмүүсийн өдөр
00:00
00:00

-Төстэй харагддаг хүмүүсийн өдөр
-Гитлерийн 50 насны ойг Герман даяар тэмдэглэсэн өдөр
-Wim Hof
Хөтлөгч: Анжигай, Ундрах               
Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3