Дэлхийд өнөөдөр | 2023-04-10 | Фермийн амьтдын өдөр
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-04-10 | Фермийн амьтдын өдөр
00:00
00:00

"Дэлхийд өнөөдөр” нэвтрүүлэг | 2023-04-10            
-Фермийн амьтдын өдөр
-Титаник анхны бөгөөд сүүлийн аялалдаа гарсан өдөр
-Төмөрийн Артаг 
Хөтлөгч: Анжигай, Ундрах       
Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3