Дэлхийд өнөөдөр | 2023-04-03 | Дэлхийн үдэшлэгийн /party/ өдөр
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-04-03 | Дэлхийн үдэшлэгийн /party/ өдөр
00:00
00:00

"Дэлхийд өнөөдөр” нэвтрүүлэг | 2023-04-03                        
-Дэлхийн үдэшлэгийн /party/ өдөр
-Marlon Brando
-Анхны гар утасны яриа хийгдсэн өдөр
Хөтлөгч: Анжигай, Ундрах       
Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3                                                                                  #MGLRADIOLIVE #Дэлхийдөнөөдөр