Дэлхийд өнөөдөр | 2023-03-28 | Төвөдөд хамжлагыг халсан өдөр
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-03-28 | Төвөдөд хамжлагыг халсан өдөр
00:00
00:00

"Дэлхийд өнөөдөр” нэвтрүүлэг | 2023-03-28   
0:00 Эхлэл, Цаг агаар, Танилцуулга      
01:32 Төвөдөд хамжлагыг халсан өдөр
14:29 Makxim Gorky
23:21 Гитлерийн тоглосон кино нээлтээ хийсэн өдөр
Хөтлөгч: Анжигай, Ундрах    
Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3                                                                                     
#MGLRADIOLIVE #Дэлхийдөнөөдөр