Дэлхийд өнөөдөр | 2023-03-27 | Дэлхийн театрын өдөр
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-03-27 | Дэлхийн театрын өдөр
00:00
00:00

"Дэлхийд өнөөдөр” нэвтрүүлэг | 2023-03-27          
0:00 Эхлэл, Цаг агаар, Танилцуулга                   
01:30 Дэлхийн театрын өдөр 
12:47 Trans Alaska-гийн нефтийн хоолойн ажил эхэлсэн өдөр 
22:25 Quentin Tarantino 
Хөтлөгч: Анжигай, Ундрах    
Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3                                                                                     
#MGLRADIOLIVE #Дэлхийдөнөөдөр