Дэлхийд өнөөдөр | 2023-03-24 | Сүрьеэтэй тэмцэх дэлхийн өдөр
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-03-24 | Сүрьеэтэй тэмцэх дэлхийн өдөр
00:00
00:00

"Дэлхийд өнөөдөр” нэвтрүүлэг | 2023-03-24  
0:00 Сүрьеэтэй тэмцэх дэлхийн өдөр
05:09 Ub Iwerks
17:56 Анхны иргэний сургууль байгуулагдсан өдөр                 
Хөтлөгч: Анжигай, Ундрах   
Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3                                                                                    
#MGLRADIOLIVE #Дэлхийдөнөөдөр