Дэлхийд өнөөдөр | 2023-03-17 | Дэлхийн Нойрны Өдөр
Дэлхийд өнөөдөр | 2023-03-17 | Дэлхийн Нойрны Өдөр
00:00
00:00

"Дэлхийд өнөөдөр” нэвтрүүлэг | 2023-03-17                  
0:00 Эхлэл, Танилцуулга
03:18 Дэлхийн Нойрны Өдөр
11:46 Шууд утсаар холбогдсон хүн
18:49 “Аз жаргалын тэсрэлт” зургийг авсан өдөр
28:08 Nat King Cole
Хөтлөгч: Анжигай, Ундрах
Дэлхийн Монголчуудын - MGLRADIO 88.3                                                                               
#MGLRADIOLIVE #Дэлхийдөнөөдөр