Дэлхийд өнөөдөр | 2022-08-09 | Нагасакид атомын бөмбөг хаясан өдөр
ДЭЛХИЙД ӨНӨӨДӨР
Дэлхийд өнөөдөр | 2022-08-09 | Нагасакид атомын бөмбөг хаясан өдөр
:
2022-09-02
Дэлхийд өнөөдөр | 2022-08-09 | Нагасакид атомын бөмбөг хаясан өдөр
Сэтгэгдэл (0)