Солонгос улсын өр секунд тутамд 3 сая 50 воноор нэмэгдэж

2021-06-28

БНСУ-ын өрийн хэмжээ секунд тутамд 3 сая 50 воноор нэмэгдэж байгаа бөгөөд нэг хүнд ногдох улсын өр 17 сая воныг давж, ирэх онд 20 сая вон болж өсөх төлөвтэй байна.

Үндэсний Ассамблейн Төсвийн газраас гаргасан “Үндэсний өрийн цаг”-аас харвал засгийн газрын болон орон нутгийн засаг захиргааны цэвэр өр нийлээд зургадугаар сарын байдлаар секунд тутамд 3 сая 50 воноор нэмэгдэж байгаа аж.

Төсвийн бодлогын газраас энэ оны эхний төсвийн тодотгол, 2-р сарын сүүл үеийн засгийн газрын өрийн төлөв байдалд үндэслэн улсын өрийн өсөлтийн хурдыг тооцоолжээ.

Нэг хүнд ногдох улсын өр 1997 онд 1.31сая вон байсан бол 2014 онд 10 сая вон болж, өнгөрсөн онд 16.36сая вон болж өссөн бөгөөд энэ оны сүүлчээр 18 сая вон, ирэх жил 20 сая вон болох төлөвтэй байна.

Эх сурвалж: darinvoice.wordpress.com 

Сэтгэгдэл (0)