БНСУ-Д ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛЛАХААР ЦАХИМ ВИЗИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ АВСАН ИРГЭДИЙГ ИЛГЭЭХЭЭР ХОЁР ТАЛ ХҮЧИН ЧАРМАЙЛТ ГАРГАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2021-09-02

2019 онд шалгалт өгч тэнцсэн БНСУ-ын хөдөлмөрийн биржид ажил хайгчаар байршсан монгол иргэдээс 2020, 2021 онуудад нийт 532 иргэнд ажлын санал ирж, тэдний 441 иргэнд цахим виз олгогдоод байна. Дэлхий нийтэд COVID-19 цар тахал тархсантай холбоотой цахим визээ авсан ч явж чадаагүй байгаа эдгээр иргэдийг БНСУ-д илгээхээр БНСУ-ын Хөдөлмөр эрхлэлт хөдөлмөрийн яамны Аж үйлдвэр хүний нөөцийн хэрэг эрхлэх газартай нягт хамтран хоёр тал хүчин чармайлт гарган ажиллаж байна.

Корона вирусийн тархалтын улмаас 2020 онд Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтын бүртгэл зохион байгуулагдаагүй бөгөөд БНСУ-ын хөдөлмөрийн биржид байршсан иргэдийн нөөц буурснаас 2022, 2023 оны ажил хайгчийн нөөцийг бүрдүүлэх зайлшгүй шаардлага тулгарч, БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах хүсэлтэй иргэдийг бүртгэж Солонгос хэлний түвшин тогтоох энгийн шалгалтыг эхлүүлээд байна.

Тэнцсэн иргэд 2022-2023 оны ажил хайгчийн нөөцөд орох юм. Харин ажлын санал хүлээн авсан, цахим виз нь гарсан иргэдийг нэн тэргүүнд явуулахаар ажиллаж байгаа тул нөхцөл байдлыг ойлгохыг холбогдох албанаас сануулж байна.

Эх сурвалж: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар

Сэтгэгдэл (0)