HADAG.jpg

Товч нэртэй зарим алдартнуудын бүтэн нэрийн эндээс мэдэж аваарай.

Adele
Бүтэн нэр: Adele Laurie Blue Adkins

b1039

Bono
Бүтэн нэр: Paul David Hewson

b1039

Charo
Бүтэн нэр: Maria Rosario Pilar Martinez Molina Baeza

b1039

Drake
Бүтэн нэр: Aubrey Drake Graham

b1039

Enya
Бүтэн нэр: Eithne Ní Bhraonáin

b1039

Flea
Бүтэн нэр: Michael Peter Balzary

b1039

Gotye
Бүтэн нэр: Wouter “Wally” De Backer

b1039

Hammer
Бүтэн нэр: Stanley Kirk Burrell

b1039

Ice-T
Бүтэн нэр: Tracy Marrow

b1039

Jay-Z
Бүтэн нэр: Shawn Corey Carter

b1039

Ke$ha
Бүтэн нэр: Kesha Rose Sebert

b1039

Ludacris
Бүтэн нэр: Christopher Brian Bridges

b1039

Moby
Бүтэн нэр: Richard Melville Hall

b1039

Nenê
Бүтэн нэр: Maybyner Rodney Hilário

b1039

Oprah
Бүтэн нэр: Oprah Gail Winfrey

b1039

Pink
Бүтэн нэр: Alecia Beth Moore

b1039

?uestlove
Бүтэн нэр: Ahmir Khalib Thompson

b1039

Raffi
Бүтэн нэр: Raffi Cavoukian

b1039

Skrillex
Бүтэн нэр: Sonny John Moore

b1039

Twiggy
Бүтэн нэр: Lesley Lawson (née Hornby)

b1039

Usher
Бүтэн нэр: Usher Terry Raymond IV

b1039

Voltaire
Бүтэн нэр: François-Marie Arouet

b1039

will.i.am
Бүтэн нэр: William James Adams, Jr.

b1039

Xuxa
Бүтэн нэр: Maria da Graça Meneghel

b1039

Yanni
Бүтэн нэр: John Yanni Christopher

b1039

Zucchero
Бүтэн нэр: Adelmo Fornacirari

b1039

Файл оруулах :
3.jpg [File Size:32.7KB/Download:4]
Уншсан :
11698
Оруулсан өдөр :
2012.07.24
13:23:17
Холбоотой бичлэг :
http://www.mglradio.com/main/index.php?document_srl=413081&act=trackback&key=0b0
Бичлэгийн хаяг :
http://www.mglradio.com/main/413081
문서 첨부 제한 : 0Byte/ 5.00MB
파일 제한 크기 : 5.00MB (허용 확장자 : *.*)
Опшион :
:
:
:
:
List of Articles
XE Login