Эрдэмтэд 800 гаруй хүний дунд явуулсан судалгааны дунд тамхинаас гаргах наалт нь ердөө “пиар” юм гэсэн дүгнэлт хийжээ. Хорвардын их сургуулийн мэргэжилтэн “Дөнгөж тамхи татаж эхлэж буй эрэгтэй эмэгтэй хүмүүст наалт ямар нэг хэмжээгээр эерэг нөлөөлөл үзүүлж болох юм” гэж мэдэгдсэн байна.
Харин “туршлагатай” тамхичдын хувьд наалтын никотин орлуулах үйлчилгээ ямар ч үр дүнгүй болохыг тогтоосон аж. Судлаачид тамхинаас гарах цорын ганц найдвартай арга одоогоор хүний өөрийн хүсэл гэж дүгнэсэн байна.