Францийн химич, биологич Луи Пастер анагаах ухааны түүхэн дэх хамгийн алдарт зүтгэлтнүүдийн эгнээнд зүй ёсоор багтдаг билээ.

Анагаах ухааны хөгжилд нэг хүнд ахдах асар их гавьяа байгуулсан юм.
Өвчин  түгээгч эгэл биетүудийн үйлдлийн үр дүнд евчин дэврзэх онолын талыг баримтлагч байсан болон урьдчилан сэргийлэх вакциний технологийг боловсруулсан гавьяагаараа их нэрд гарсан эрдэмтэн билээ.


Францийн дорнод хэсэгт орших Доль хотод 1822 онд төрж Парис хотод коллежид анагаах ухаан судалжээ. Суралцаж байхдаа сурлагаар тааруу оюутан гэж тооцогддог байсан ч 1847 онд дарсны хүчлийн кристаллуудын оптикийн идэвхтэй чанарын тухай сэдвээр докторын зэрэг хамгаалж 26 настайдаа нэрт химич алдар хүртжээ.
Үүний дараа Пастер бодис исэх асуудлыг судалж тодорхой төрлийн эгэл биесүүдийн үйл ажиллагааны үр дүнд исэлт бий болдгийг нотлов. Исэх үйлдлийн явцад еөр терлийн эгэл биесүүд байх нь хүсээгүй бүтэзгдэхүүн гарах шалтгаан болдог гэж мөн үзлээ. Эдгээр дүгнэлтийг үндэслэн зарим төрлийн эгэл биетүүд нь хүн болон амьтны биед хүсээгүй бүтээгдэхүүн, үйлдэл бий болгодог юм байна гэсэн үзэл санааг дэвшүүлжээ. Түүнээс емнө Жироламо, Фридрих Хенлем болон өөр зарим эрдэмтэн өвчнийг халдварлуулан эмчлэх онолын тухай таамаглал дэвшүүлж байсан ч чухамдаа Луи Пастер олон тооны туршилтаараа түүнийг баттай нотолж хамгийн гол нь шинжлэх ухааны олон нийтэд энэ онолын ач тусыг сэнхэртэл нь ойлгуулж чадсан юм, Аливаа өвчин халдварын хор уршигаар үүсэж байгаа бол өвчин үүсгэгч нянг хүний биед нэвтрэхээс урьдчилан сэргийлж чадвал өвчинг үүсгэхгүй байж болно гэж Луи Пастер үзэж эмч нарын практик ажилд халдварыг эсэргүүцзх арга хэмжээ маш чухал болохыг онцлон зааж байлаа. Энэ утгаараа хагалгааны явцад шархыг халдвараас хамгаалах аргыг нэвтрүүлсэн Жозеф Листерт их нөлөө үзүүлсэн ажээ.
Өвчин үүсгэгч нян хүний биед хоол ундаар дамжиж орж болохыг Луи Пастер баталсан төдийгүй ундаанд байгаа нянг устгах технологийг боловсруулсан юм. Энэ аргыг өнөө үед ариутгал гэж нэрлэнэ.
Л.Пастер тавин нас хүрснээсээ хойно мал, зарим амьтан тэрчилэн хүнд тусдаг ихээхэн халдвартай өвчин болох боомыг с-удалж тодорхой төрлийн нян энэ евчинг үүсгздэг болохыг нэзсэн төдийгүй эмчлзх аргыг боловсруулсан ажээ. Гэрийн тэжээмэл амьтны биед тарьсан боом өвчнийг үүсгэгч нянгийн сул уусмал тухайн амьтны биед ямар ч аюулгүй төдийгүй энэ өвчин үүсэх бололцоог бүрэн хаадаг байна. Л.Пастерийн нээсэн гэрийн тэжээмэл амьтдыг боом өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга олон нийтийн өргөн талархлыг хүлээсэн төдийгүй энэ аргыг бусад олон халдварт өвчнеөс урьдчилан сэргийлэхэд мөн ашиглаж болох нь тэр даруй нотлогджээ.
Галзуурах гэдэг аймшигт өвчнийг тариа хийж анагаах аргыг Л.Пастер анх олжхүн төрелхтөнд их буян үйлдсэн гавьяатай хүн. Бусад эрдэмтэн түүний гаргасан онолын гол дүгнэлтүүдийг үндэслэн хижиг, саа зэрэг аймшигт өвчнүүдийг эсэргүүцэх вакцинийг боловсруулан бий болгосон билзэ.
Л .Пастер эгэл биетүүд зүгээр өөрсдөө бий болдоггүйгтуршилтаар нотолж зарим эгэл биес агааргүй болон хүчилтерегчгүй орчинд хүртэл амьдарч чаддагийг мен нээсэн билээ. Ялмын хүр хорхойн өвчний талаар хийсэн судалгаа тухайн үедээ аж ахуйн их ач холбогдолтой байлаа. Тахианд их тусдаг булчин задрах тахал өвчнийг эсэргүүцэх вакцин бас хийжээ.
Бүх эрин зууны их эрдэмтэн Л.Пастер 1895 онд Парис хотын ойролцоо насан өөд болсон юм.
Түүнээс бараг наяад жилийн өмнө туршилт явуулж цэцгийн тариа тарих аргыг нээсэн эмч Эдуард Женнертэй түүнийг голдуу харьцуулдаг нь буруу биш. Гэвч Э.Женнерийн нээсэн аргыг зөвхөн ганц евчнийг урьдчилан сэргийлэхэд хэрэглэдэг байсан бол Л.Пастер хүн төрөлхтөнийг зовоож байсан олон халдзарт өвчнөес урьдчилан сэргийлэх аргыг гаргаж үр дүнг нь харуулсанаараа анагаах ухааны түүхэнд түүнээс илүү хүндтэй байр эзэлдэг юм.
Л.Пастер олон өвчнийг анагаах аргыг боловсруулж хүн терөлхтөнд зүйргүй ач хүргзсний ачаар XIX зууны хоёрдугаар хагасаас үхэл эрс багасаж хүний дундаж нас хоёр дахин нэмэгдсэн юм.