Нийгмийн даатгалын нөхөн төлөлт наймдугаар сарын 1-нд дуусгавар болно

Нийгмийн даатгалын нөхөн төлөлт наймдугаар сарын 1-нд дуусгавар болно
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох хууль батлагдсанаар өөрөөс нь үл хамаарах шалтгаанаар 1990-1995 оны хооронд ажил эрхлээгүй, 1995-2000 онд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөөгүй хугацааг тус тус нөхөн тооцуулах ганц удаагийн дагалдах хууль батлуулсан. Энэхүү хуулийн хэрэгжилт нь наймдугаар сарын 1-нд дуусгавар болох аж. Харин энэхүү хуулийг мэдээгүй олон иргэн байгаа гэдэг ч дуусгавар болохоос нь өмнө нийгмийн даатгалаа бөглүүлж болох юм байна.

Б.БӨРТЭ


Эх сурвалж http://www.info.mn