Инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэлийн мэдээллийг нээлттэй болгоно


Энэ жил нийслэлд шинээр 45 байршилд авто зам, замын барилгын ажил хийхээр төлөвлөсөн байна. Замын ажлын дараа инженерийн сүлжээний бүтээн байгуулалтын ажлыг сүйтгэх явдал гардаг. Тиймээс энэ байдлыг халж, ногоон байгууламж, бүтээн байгуулалтын ажлыг сүйтгэн, үргүй зардал гаргахүйн тулд энэ жил хийхээр төлөвлөгдсөн авто замын 45 байршлын замын зурагт орж буй шугам сүлжээний  нарийвчилсан судалгааг хийж, ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дэвсгэр зурагт байхгүй, инженерийн шугам сүлжээний мэдээллийн санд бүртгэгдээгүй шугам сүлжээг 10 хоногийн хугацаанд илрүүлж, тогтоох үүргийг нийслэлийн удирдлагын зөвлөлөөс  холбогдох албаныханд өгсөн.Удирдлагын зөвлөлийн гишүүд, авто замын арчлалт, засварыг хариуцаж байгаа байгуулага бүр ажлын уялдаа холбоогоо сайжруулах хэрэгтэй байна. Гадны туршлагаас харахад авто замын газар нь инженерийн шугам сүлжээний байгуулагуудтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, нэг нэгнийхээ ажилд дэмжлэг үзүүлэх хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Тиймээс цаашид ажлын уялдаа холбоогоо сайжруулж, газар доорх инженерийн шугам, сүлжээ, инженерийн байгууламжийн тухай мэдээллийн сангаа тухай бүр шинэчлэх, цаашлаад энэхүү мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй болгоход анхаарч ажиллах хэрэгтэй гэсэн чиглэл өгөв.

Ч.ГАНАА
Эх сурвалж http://www.info.mn