2013онд мөрдөгдөх Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ

 

Хөдөлмөрийн яамнаас өнгөрсөн 8сард “Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний цалин хөлс”-ний тухай хуулийн 10-р бүлгийн 1-т заасны дагуу 2013оны 1сарын 1-ний өдрөөс 2013оны 12сарын 31-ний өдрийг хүртэл мөрдөгдөх хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг дараах байдлаар мэдэгдэхээр төлөвлөж байна.

Ангилал

Цагийн хөлс

Өдрийн хөлс

(8цаг ажиллах )

Сарын цалин

Долоо хоногт 40цаг

(сард 209цаг ажилладаг бол)

Долоо хоногт 44цаг

(сард 226цаг ажилладаг бол)

Бүх аж ахуйн нэгжид мөрдөгдөнө.

4,860вон

38,880 вон

1,015,740 вон

1,098,360 вон

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс доогуур цалин хөлс авах юмуу эсхүл зохистой бус хөдөлмөрийн нөхцөлд ажиллаж буй тохиолдолд тухайн орон нутгийн Хөдөлмөрийн яамны харъяа байгууллага(цалин хөлс зохицуулалтын алба)-т хандан гомдол гарган эрх ашгаа хамгаалуулах боломжтой. Гадаад ажилчдын хувьд иймэрхүү хүнд, хэцүү асуудал үүсэх үед гадаад иргэдийг дэмжих төвд ч хандан тусламж авч болно.

 

 

 

 

Эх сурвалж : Ансан хотын Гадаад иргэдийг дэмжих орчуулга, зөвлөгөө өгөх төв

Утас : 1644-7111(монгол хэл 4)